شورت هورن Shorthorn

خاستگاه اين نژاد انگلستان است، شورت هورن ها هم جهت توليد و شير و هم جهت توليد گوشت به کار برده مى شوند، رنگ در اين نژاد قرمز، سفيد يا قرمز تيره است. نژادى خوش فرم و آرام است. قابليت سازگارى در اين نژاد زياد بوده و در شرايط آب و هوائى متفاوت توليد خوبى دارد.
استعداد مادرى (Mothering ability) در اين نژاد زياد بوده و وزن از شيرگيرى گوساله ها بالا است راندمان و کيفيت لاشه در اين نژاد خوب و مطلوب است.

معرفی نژاد گاو تيپ دومنظوره Dual purpose
شورت هورن بيشاخ (Polled short horn)

خاستگاه اين نژاد آمريکا است. تمام خصوصيات شورت*هورن شاخدار را دارا است به*جزء اينکه به*صورت طبيعى بيشاخ است. وزن گاو نر بالغ ۱۰۸۸ کيلوگرم و وزن گاو بالغ ۶۸۰ کيلوگرم است.

معرفی نژاد گاو تيپ دومنظوره Dual purpose
ردپل (Red Poll)

خاستگاه اين نژاد انگلستان بوده، رنگ آن قرمز و بيشاخ است. در مقايسه با ساير گاوهاى گوشتى ردپل پاهاى درازى دارد. استعداد مادرى در اين نژاد خوب و وزن از شيرى در گوساله بالا است.

معرفی نژاد گاو تيپ دومنظوره Dual purpose