در ايران على رغم وجود تعداد زيادى گاو در نقاط مختلف کشور متأسفانه به علت عدم توجه به اين حيوان در گذشته باعث شده است که گاوهاى خوب از لحاظ توليد شير و گوشت که قابل مقايسه با نژادهاى اصلاح شده خارجى باشد به وجود نيايد.
در حال حاضر گاوهاى بومى ايران داراى صفات مشخصى نبوده و خيلى درهم مى باشند و نمى توان به آنها نژاد گفت. ولى با توجه به اينکه تعداد زيادى از آنها در يک منطقه جغرافيائى محدودى پراکنده هستند و خصوصيات مشابهى دارند، در زير به خصوصيات چند نمونه از گاوهاى ايرانى اشاره مى شود.

گاوهاى سيستانى

رنگ اين گاو، قرمز، خرمائى يا ابلق، قد بلند، هميشه سرحال و يک حالت آمادگى به خصوصى دارند. علامت مميزهٔ اين نژاد در مقايسه با گاوهاى استان ها همجوار داشتن کوهان است. اين نژاد استعداد و آمادگى خاصى جهت انجام کارهاى زراعى دارد.

گاوهاى سرابى

به نظر مى رسد که اين نژاد از اختلاط و آميزش گاوهاى بومى ايران با گاوهائى که از کشور شوروى سابق وارد منطقه سراب شده بودند به وجود آمده و بعداً به نام سرابى معروف گشته است رنگ آن زرد طلائى و قهوه اى سوخته است کوچک و خوش اندام است. اخيراً از گاوهاى سرابى به صورت گله هاى نيمه صنعتى پرورش داده مى شوند.

گاوهاى گلپايگانى

گاوهاى گلپايگانى از نظر رنگ يکدست نبوده و ممکن است سياه، بور، قرمز و گاهى ابلق باشند. در سال هاى اخير از اين گاوها نيز به صورت گله هاى نيمه صنعتى و بيشتر جهت توليد شير پرورش داده مى شود.

گاوهاى مازندرانى

گاوهاى مازندرانى داراى کوهان بوده و مقدار شير آنها ناچيز است و غالباً خود بايد غذاى خود را تأمين بکند.

آشنایی با نژاد گاوهاى ايرانى
گاوهاى اطراف تهران

گاوهاى اطراف تهران در اثر آميختگى با گاوهاى اصيل وارد شده از خارج به تدريج تغيير کرده و گاوهاى به وجود آمده اند که از لحاظ هيکل درشت و از لحاظ توليد شير خيلى بهتر از گاوهاى بومى هستند.
جدول گاوهاى اصيل و دورگ موجود در استان*هاى مختلف کشور در سال ۷۳

استان / گاو اصيل / گاو دورگ

گيلان / ۴۰۰۰ / ۴۳۰۰
مازندران / ۶۰۰۰ / ۱۵۰۰۰
آذربايجان شرقى / ۷۰۰۰ / ۲۵۰۰۰
خوزستان / ۳۰۰۰ / ۹۰۰
فارس / ۵۰۰۰ / ۲۴۰۰۰
کرمان / ۴۰۰۰ / ۲۵۰۰۰
خراسان/ ۶۰۰۰ / ۲۸۰۰۰
سيستان و بلوچستان / ۳۰۰ / ۵۰۰
تهران / ۸۰۰۰۰ / ۲۱۰۰۰
کل کشور / ۱۵۵،۰۰۰ / ۵۰۲،۰۰۰