مدت زمان بارداری (از لقاح تا تولد) در گربه ها معمولاٌ در حدود ۶۳ روز می باشد. هر چند که در برخی از نژادها مانند سیامی این زمان چند روز بیشتر است.
زایمان گربه درست همانند انسان است ، بصورتی که گربه مادر باید در زمان بارداری از دستور العمل و جدول تغذیه خاصی بهره برده و تهیه و تغذیه شود.
در اینجا راهنمایی از بارداری گربه تا تولد نوزادان ، بصورت هفته به هفته می باشد.

هفته اول: روز اول تا هفتم

در ابتدای بارداری عمل جفت گیری و لقاح رخ می دهد ، هر چند که در هفته های اول بطور قطعی نمی توان از بارداری گربه ماده مطمئن بود، در طول هفته اول پس از عمل جفت گیری اسپرم گربه نر با تخمدان گربه ماده تماس پیدا کرده و سپس بارور شده ، و به رحم انقال پیدا می کند.

هفته دوم : روز هشتم تا چهاردهم

با شروع هفته دوم، تخمک بارور که به رحم انتقال پیدا کرده القاء شده و منجر به رشد بچه گربه ها می شود.

هفته سوم :روز پانزدهم تا بیست و هشتم

در طول هفته سوم، نوجنین کاشته شده شروع به توسعه و رشد خود می کند. که موجب افزایش هورمون های بسیار عظیمی در گربه باردار می شود. این افزایش هورمونی باعث متورم تر شدن و تیره تر شدن نوک سینه های گربه ماده می شود.
بین هفته سوم و چهارم ، ممکن است گربه شما از تهوع صبحگاهی رنج ببرد، که ممکن است او را از خوردن مواد غذایی علاقه مندش بازدارد و موجب استفراغش شود.البته ممکن است این عمل در ساعت های دیگر شبانه روز نیز اتفاق بیفتد.این امر کاملاٌ طبیعی است، اما اگر استفراغ طولانی مدت یا شدید است باید با دامپزشک خود در این زمینه مشورت کنید.
دامپزشک شما از حدود ۱۸ روز بعد از عمل لقاح می تواند از طریق سونوگرافی بارداری گربه را تشخیص دهد.در پایان هفته چهارم، دامپزشک شما باید قادر به تشخیص گربه باردار بصورت دستی در ناحیه شکمش باشد.
همچنین شما نباید گربه باردار خود را بعد از هفته چهارم بلند کنید ممکن است این کار ناخواسته موجب صدمه زدن به بچه گربه ها شود.
آشنایی با دوران بارداری گربه
هفته چهارم: روز بیست و نهم تا سی و پنجم

در هفته چهارم می توانید از پرورش دهندگان با تجربه و یا دامپزشک مربوطه خود درخواست کنید تا موقعیتی به وجود آورده تا شما از طریق دیواره معده، بچه گربه ها را احساس کنید و این می تواند یک ایده بسیار جالبی برای شما باشد.
بارداری گربه – هفته به هفته تا فارغ شدن(ترجمه)

هفته پنجم: روز سی و ششم تا چهل و دوم

هفته پنجم مرحله ای هست که در آن شما شاهد افزایش بسیار زیاد در اشتهای گربه خود می شوید، اجازه دهید گربه به مقداری که می خواهد غذا را خورده و مانع آن نشوید و اطمینان حاصل کنید که مواد غذایی تهیه شده دارای کیفیت مناسبی باشد.
ممکن است در این دوره شما قادر به دیدن و احساس کردن بیش از حد بچه گربه ها در اطراف معده باشید.

هفته ششم:روز چهل و سوم تا چهل و نهم

در هفته ششم، بارداری گربه از لحاظ ظاهری مشخص خواهد بود بصورتی که ظاهر او بسیار گرد خواهد بود.

هفته هفتم : روز پنجاهم تا پنجاه و ششم

در این هفته، شما بدون هیچ مشکلی قادر به احساس بچه ها خواهید بود، نوک سینه های گربه بزرگ و برجسته خواهد بود.در این مرحله گربه زمان زیادی را صرف نظافت خود می کند.در این زمان گربه مادر به دنبال جای مناسب برای وضع حمل خود می باشد.
در حدود یک هفته قبل از وضع حمل ، شیر گربه مادر برقرار شده و حتی ممکن است شما آن را در نوک سینه های گربه مشاهده کنید.گربه مادر خود را برای تغذیه بچه هایش آماده می کند.

آشنایی با دوران بارداری گربه
هفته هشتم : روز پنجاه و هفتم تا شصت و سوم

بچه گربه ها به رشد و افزایش اندازه خود ادامه می دهند، در حالی که ممکن است گربه مادر ترشحات خفیفی در ناحیه فرج داشته که رنگی مایل به قرمز دارد.شما باید برای شروع وضع حمل در هر زمان آماده باشید.اگر گربه مادر نگران به نظر می رسد او را در جعبه ای تو در تو یا در بستر آماده شده زایمان قرار دهید.

هفته نهم : روز شصت و چهارم به بعد

شما باید با دامپزشک خود مشورت کرده تا مشکلی جدی برای گربه مادر به وجود نیاید.