زمان مورد نیاز برای انجام این کار:۱۰ دقیقه

وسایل مورد نیاز:

روغن زیتون یا گوش پا کن
گلوله ی نخی یا پنبه
ظرف برای آب

قطره چکان پلاستیکی

1.فراهم کردن مواد: روغن زیتون یا گوش پاک کن ،گلوله نخی،ظرف برای آب.
2.روغن زیتون یا گوش پاک کن را داخل ظرفی از آب که دمای آن با دمای بدن گربه یکی باشد قرار دهید.
3.گربه را روی یه سطح بلند یا یک میز قرار دهید.
4.یک یا دو قطره از آب را در اطراف محفظه ی باز گوش گربه بچکانید.
5.انتهای و پایه ی گوش را حداقل ۱ دقیقه ماساژ دهید تا زمانی که مایع تمام محفظه گوش را بپوشاند.
6.مرحله ۴ و ۵ را برای گوش بعدی تکرار کنید.

آموزش تمیز کردن گوش گربه ها

7.حدود ۵ دقیقه گربه ها را تنها به حال خود رها کنید در این زمان گربه سرش را تکان میدهد و با این عمل مواد کثیف از داخل گوش خارج میشود.
8.بعد از ۵ دقیقه با استفاده از گلوله ی نخی یا پنبه میتوانید مایع چرب داخل گوش را پاک کنید.
9.با برخوردی آرام با گربه تان آرامش را به او باز گردانید.

نکته:

به استثنای مراحل ۲ و ۸ از تکنیک های مشابه برای اجرای اینکار میتوان استفاده کرد.