خوراندن قرص به گربه می تواند تقریبا غیر ممکن باشد .. در اینجا برخی ترفندها پیشنهاد شده آن را آسانتر می کند.

مراحل

روش خرد کردن قرص

۱. قرص را تبديل به پودر كنيد .

۲. پودر مورد نظر را با چند قطره از روغن سالاد محلوط كنيد .

۳. لکه مخلوط با انگشت خود در انتهای گربه پهلو یا عقب در حال موجودی که از آن بیزار است ، آن یک ظرف غذا تمام کردن آن خز یا قسمت انتهایی مغلوب کردن.

۴. با دام پزشک اول بررسی كنيد . برخی از قرص های هضمشان سخت هست و ممكن است براي گربه ايجاد ناراحتي كند .

روش پنهان کردن قرص

۱. مخفی كردن قرص در مواد غذاییكه گربه به انها علاقه دارد يكي از روش هاي ویژه است .مطمئن باشید که در غذايي قرار دهيد كه تمايل به خوردن ان دارد. پنیر خامه ای گزينه اي خوبي است ، اما می توانيد از غذای کودک هم استفاده كنيد..

۲. دادن برخی از مواد غذایی بدون قرص به گربه ..

۳. بگذارید گربه غذا با قرص را كه در آن مخفي شده يا در انگشت شما مخفي شده بخورد.. از آنجا که گربه در مورد قورت دادن غذا ،بسیار هیجان زده است ، گربه معمولا بدون اينكه بفهمد قرص را مي خورد .

• اگر گربه قرص را نخورد و خواستيد انرا خرد كنيد ، حتما قبلا” از دامپزشك بپرسيد كه اگر قرص را خرد كنم ايرادي ندارد ؟

آموزش قرص دادن به گربه

• قرص را در قاشق غدا حوري فلزي قرار دهيد.

• قرص را در لبه قاشق قرار دهيد.

• با يه قاشق ديگر قرص را له كنيد .

• همچنين مي توانيد براي اينكار از دستگاههاي قرص خرد كن موجود در بازار استفاده كنيد.

• سپس پودر قرص را با مقدار کمی از غذای گربه مخلوط كنيد يا به آب گربه اضافه كنيد .

روش گذاشتن قرص در دهان گربه

۱. پر کردن یک سرنگ (بدون سوزن) با چند آب.

۲. قرار دادن گربه در حوله برای ايجاداحساس امنیت و جلوگيري از فرار .

۳. فك گربه را با فشار دادن شست و سبابه در لولا فک باز كنيد.

۴. از یک سو پشت سر نگه دارید و از سوي ديگر قرص را در گلويش بندازيد .

۵. در همام حال كه پيش سر گره را گرفتيد با سرنگ آب ر به داخل دهانش بريزيد.

۶. دهان گربه را بسته نگه داريد و با ماساژ دادن مطمئن شويد كه قرص را قورت داده است اينكار گربه را تشویق می کند تا قرص را قورت دهد همچنین می توانید به آرامی بینی گربه را بگيريد تا فوري قرص را قورت دهد .

۷. بعد از قورت دادن ، گربه شروع به ليسيده نوك دماغش ميكند.