آيا شما به گربه خود اجازه گردش آزادانه را مي دهيد يا اينكه آن را داخل خانه محبوس كرده ايد ؟

برخي از صاحبان گربه ترجيح مي دهند گربه خود را داخل خانه شان نگهداري كنند و برخي ديگر نيز دوست دارند به گربه خانگي خود اجازه دهند تا بخشي از روز يا تمام آن را به گردش آزادانه بپردازد .

انتخاب اين دو حالت بستگي به سليقه و تصميم صاحب گربه دارد

ولي از نظر علمی توصیه می شود به منظور جلوگیری از آلوده شدن گربه تان به انواع بیماری ها ، به گربه تان اجازه گردش آزادانه در محیط بیرون از خانه را ندهید .

گربه هايي كه آزادانه در محيط بيرون به گردش مي پردازند ، هر چند درجاتي از آزادي و استقلال را كسب مي كنند و با گردش در بيرون و شكار حيوانات كوچك و تقريح با ساير گربه ها ،

لذت برده و بسيار شاد و سرحال مي باشند ، با اين حال چنين گربه هايي در مقابل حوادث و پيشامدهاي مختلفي قرار مي گيرند .

براي مثال ممكن است با اتوموبيل تصادف كنند يا به وسيله سموم آفت كش مختلفي مسموم شوند و يا اينكه بوسيله ساير حيوانات (گربه هاي ديگر ، سگها ، حيوانات وحشي خطرناك) مورد حمله واقع شوند .

علاوه بر اين گربه ها ممكن است در معرض بيماريهاي مرگ آور مختلفي كه در بين جمعيت گربه هاي ولگرد حالت همه گيري دارد ، قرار بگيرند .

آزادی کردن گربه یا حبس کردن گربه

بر اين اساس بسياري از دامپزشكان معتقدند گربه اي كه آزادانه در محيط اطراف خود به گردش مي پردازد بطور ميانگين ۲ تا ۳ سال عمر مي كند ،

اين در حالي است كه گربه اي كه در محيط خانه محبوس شده ، مي تواند تا ۱۵ سال عمر كند .

اين دسته از گربه ها اگرچه به اندازه گروه اول ، (بدليل محروم بودم از گردش آزادان ، تفريح با ساير گربه ها ، شكار و . . .) شاد و سرحال نيستند و از محيط اطراف خود لذت نمي برند ،

در عوض با خطرات ياد شده نيز مواجه نمي شوند .اگر گربه تان را از دوران بچگي با محيط بيرون آشنا نسازيد ، نگهداشتن آن در داخل خانه نيز بسيار راحت خواهد بود .

گربه هاي داخل خانه به همان اندازه گربه هاي آزاد به تمرين بدني نيازمندند .

بنابراين براي فراهم آوردن اين تمرين بدني و جلوگيي از افسرده شدن آن ، يك اسباب بازي براي وي مهيا كنيد و البته بهترين كار اين است كه يك گربه ديگر بعنوان دوست و همنشين برايش فراهم كنيد .