علی الرغم کوشش و سعی فراوانی که از طرف شما برای تربیت گربه و حذف برخی از عادات نامطلوب او می شود ولی در برخی از موارد باید از روش های درمانی بهره جست.

در رابطه با روش های کنترل رفتار و اجرای آن ها در محیط منزل نیاز به صبر و شکیبایی فراوان می باشد.

در صورت صلاحدید دکتر دامپزشک در برخی موارد برای درمان عادات و رفتارهای ناهنجار از هورمن ها و دارو های آرام بخش استفاده می شود.

آن چه شما و دکتر دامپزشک می توانید انجام دهید:

۱. برای تشویق و ترغیب گربه به رفتار های اجتماعی مطلوب و مناسب شما می توانید از روش های برخورد مثبت و منفی استفاده نمایید.

۲. در صورت چنگ زدن به وسایل منزل توسط گربه، زخم کردن خود توسط چنگال ها، حمله به مردم و یا بروز هر حالت تهاجمی دیگر شما می توانید از برخی انواع اسباب بازی هایی که سبب ترس و وحشت در گربه نخواهند شد

استفاده نماییدو بدین صورت فکر او را منحرف کنید ولی این اسباب بازی یا آب فشان دستی و آب پاشیدن به طرف او سبب انحراف فعالیت گربه و تغییر رفتار او خواهد شد.

حتی در برخی از موارد تولید صداهای ناگهانی هم سبب ترس خفیف در گربه و حذف رفتارهای ناخوشایند در او خواهد شد.

برای استفاده از روش تربیت با تولید صدای ناگهانی نباید گربه با آن صدا آشنایی قبلی داشته باشد و بهتر است برای او آن صدا غیر منتظره باشد تا سبب هراس و تعجب او شود و اثر تربیتی مناسبی داشته باشد.

بهتر است در زمان استفاده از صدای غیر منتظره به گربه ی خود نگاه نکنید تا تصور کند که عامل صدا از طرف شما نبوده، و بدین صورت اثر مثبت خود را اعمال کند.

۳. در صورت جویدن سیم برق و وسایل منزل توصیه می شود از اسپری های مخصوص با بوی تند، سس فلفل دارای طعم تند و مواد مشابه که سبب ایجاد حالت انزجار در گربه می شود استفاده نمایید.

گربه ها از رایحه و قوی متنفر هستند، لذا شما می توانید از این عامل برای تربیت گربه خود استفاده نمایید.

۴. باید توجه داشت که هرگز با روش های فیزیکی اقدام به تنبیه گربه نشود چون این کار سبب ایجاد خاطره تلخ و نامطلوب در او خواهد شد، لذا به هیچ عنوان تنبیه بدنی توصیه نمی شود.

آموزش تربیت گربه از نظر رفتاری
۵. در زمان بروز مشکلات رفتاری که عامل اصلی آن ها روانی است ممکن است دکتر دامپزشک از روش های درمان دارویی استفاده نماید

می توان با صلاحدید دکتر دامپزشک از داروهای ضد اضطراب در طول دوره تربیت وتعدیل رفتار به هدف کاهش ترس و اضطراب گربه بهره جست.

۶. برای کاهش بروز رفتارهای تهاجمی گربه ها در زمانی که فرزند جدیدی وارد زندگی اعضای خانواده می شود، حیوان خانگی جدیدی اضافه می شود.

در مواردی که محل زندگی گربه شما تغییر می کند و یا حتی در زمان رفتن به تعطیلات و سپردن گربه خود به دوستان و آشنایان بهتر است از آرام بخش های خفیف تر تحت نظردکتر دامپزشک استفاده نمایید.

۷. برخی از مشکلات رفتاری گربه ها مربوط به تغییرات هورمونی، فصل تولید مثل و موارد مشابه می باشد که برای کاهش و از بین رفتن این مشکلات می توان گربه نر یا ماده را با روش های جراحی عقیم نمود.

در زمانی که گربه گوش های خود را به صورت باز و پهن شده می کند، علامت ترس و استرس است .