هر گربه دارای شخصیت رفتاری متفاوتی ست، که جنسیت آن ها نقش کوچکی در تعیین خلق و خوی شان دارد. هرچند، پیش از عقیم کردن برخی تفاوت های قابل توجه در رفتار گربه های نر و ماده وجود دارد.

نرهای اخته نشده

نرهای اخته نشده، به احتمال زیاد، اطراف خانه به دنبال جنس ماده پرسه می زنند. آنها با گربه های نر دیگر می جنگند و در محیط پیرامون خود برای تعیین قلمرو اسپری می کنند.

ماده های عقیم نشده

ماده های عقیم نشده به طور منظم فحل می شوند. در طول این مدت، آنها از نظر جنسی کاملن پذیرا بوده و رفتارهایی مثل گام زدن های پی درپی و تولید صداهای ناهنجار را از خود به نمایش می گذارند.

عقیم کردن

اخته کردن نرها و عقیم کردن گربه های ماده نتایجی را در بر دارد، مثل آرام شدن آنها و عدم اسپری کردن.

در صد کمی از گربه های نر عقیم شده، ممکن است همچنان اسپری کنند، به ویژه زمانی که اطراف خانه شان گربه های دیگری وجود داشته باشند.

محبت

تحقیقات انجام شده توسط دکتر بنجامین هارت از دانشکده دامپزشکی دانشگاه کالیفرنیا، نشان داد که گربه های نر اخته شده ، عمومن مهربانتر و کم پرخاشتر از گربه های ماده ی عقیم شده اند.

مهارت شکار

به نظر می رسد که گربه های ماده شکارچیان بهتری باشند، شاید به این دلیل که در طبیعتشان، این وظیفه ی آنهاست که تازمانی که پیر می شوند، برای بچه های خود شکار آورده و آن ها را تغذیه کنند.

آشنایی با تفاوت رفتاری گربه نر و ماده
در یک نظر سنجی که از صاحبان بیش از ۱۳۰ گربه گرفته شد، نتیجه این بود که هیچ تفاوت شخصیتی متمایز کننده ای بین گربه های نر و ماده وجود ندارد.

شخصیت گربه ها عمدتن توسط نژاد، محیط ، سوابق تاریخی شان و تعدادی عوامل دیگر تعیین می شود.

این درحالیست که کمی بیش از ۵۰% صاحبان گربه های نر معتقد بودند که گربه شان مهربان تر و خونگرم تر است، حدود ۴۵% باقیمانده مخالفت کرده و ادعا داشتند که گربه های ماده شان مهربان ترند.

به اعتقاد من، این نژاد گربه است که شخصیت او را تعیین می کند. پس چنانچه تصمیم به قبول سرپرستی یک گربه داشتید، توصیه می کنم که درباره ی نژاد و نوع نسلش تحقیق کرده و سپس انتخاب کنید.

فرض را بر این گذاشتیم که شما گربه های عقیم یا اخته شده دارید. در غیر این صورت، چنانچه برای خنثی کردن گربه ی خود برنامه ای ثابت ندارید، گربه های ماده پت های بهتری می باشند.

چرا که گربه های نر در صورت عقیم نشدن، پرخاشگر بوده و اطراف خانه اسپری خواهند کرد.

یکی دیگر از عوامل تعیین شخصیت گربه، بستگی به نوع زندگی اجتماعی او از یک هفته اول تا دوازده هفتگی گربه دارد.

به این دلیل شما باید زمانی که بچه گربه ای را قبول می کنید، درباره ی نحوه ی زندگی اش(پیش از آنکه نزد شما بیاید) بی اطلاع نباشید.

چنانچه گربه تان را از پناهگاه ها می آورید، تحقیق درباره ی او کار دشواری ست، اما این به نفع شماست که در این باره که قبل از شما در چه مکانی زندگی کرده و چه روابط اجتماعی ای داشته، تحقیق کنید.

با این وجود، باز هم شما می توانید در نحوه ی رفتار گربه تان تاثیر گذار باشید. پس از همین حالا شروع کنید!