آیا علاقه دارید همراه گربه تان جیغ بکشیدو آواز بخوانید؟ دوست دارید در شب های مهتابی یا تاریک همراه او میو میو کنید؟

با حوصله گربه تان را هنگام خواندن آواز همراهی کنید تا ببینید که آنها در این کار هیجان انگیز یک مرید واقعی انسان ها هستند. برای آموزش اپرای گربه ای همراه ما باشید.
مراحل

برای شناخت گربه تان اورا در آغوش بگیرید. گربه را نگاه کرده و با ملایمت اورا دوستانه نوازش کنید. چنانچه گربه هنوز با شما نا آشناست، حرکات شما ردر این مرحله برای او عجیب و غریب است.

اورا انتخاب کنید. اگر گربه به شما علاقه ای صادقانه داشته باشد، معمولا با چنگال باز به شما خوش آمد می گوید.

با گربه تان بخوانید، هر آهنگی را که او می خواند! با هر صدای ساده ای شروع کنید، مثل قطعه هایی که از سر خوشی می خواند.

اجازه دهید گربه تان در یک روز بفهمد که شما آوازه خوانید و هیچ مانعی نمی تواند از خواندن شما جلوگیری کند.

حالا تا زمانی که گربه تان شروع به میو کند صبر کنید. با این وجود ممکن است همه ی گربه ها تمایل به آواز نداشته باشند، پس بهتر است که تا ابد صبر نکنید!

میو کردن او را کپی کنید. او انتظار جواب میو را خواهد داشت. سعی کنید با همان صدای او میومیو کنید و به همان میزان باز صبر کنید تا دوباره او جواب دهد.

درهرصورت آموزش گربه برای همراهی شما در آواز خواندن چالش های زیادی را می طلبد بنابراین بهتر است این کار را از زمانی که گربه هنوز کوچک است به او یاد دهید.

مزایا آواز خواندن با گربه

نکات

به نظر می آید که گربه های سیامی در این باره آوازه خوان های ماهری باشند.

خودتان را آرام نگه دارید، به هیچ وجه اخم نکرده و بدخلق نباشید، چراکه گربه همراهی تان نخواهد کرد.

درست مثل انسان ها، همه ی گربه ها نیز برای آواز خواندن دنیا نیامده اند! پس اورا به زور وادار به کاری که ممکن است تمایل نداشته باشد نکنید.

هشدارها

گربه تان ممکن است از تصور اینکه شما دارید اورا مسخره می کنید دیوانه شود! پس با احتیاط پیش بروید.

یادتان باشد که آواز دونفره با گربه کار آسانی نیست. بنابراین اگر او گاهی از زیر این کار در رفت عصبانی نشوید. قرار نیست تمام گربه ها خواننده شوند.