در اين مقاله به نکاتي مهم درباره دندانهاي شيري در گربه که اغلب از طرف صاحبان گربه ها ناديده گرفته ميشود مي پردازيم!

گربه ها با دندان متولد ميشوند،دندانهاي موقتي که ما به اسم دندانهاي شيري مي شناسيم.اين دندانها به لحاظ رنگ از دندانهاي دائمي متمايز هستند.

دندانهاي شيري براق و شيري رنگ بوده و بسيار ظريف و شکننده و شيشه اي رنگ به نظر ميرسند اما دندانهاي دائمي محکم و عاجي رنگ هستند.

بطور طبيعي بچه گربه ها اين دندانها را در ? ماهگي بتدريج از دست ميدهند و تا پايان ? ماهگي ديگر هيچ دندان شيري نبايد داشته باشند.

گاهي با وجود رويش دندان دائمي در کنار دندان شيري،دندان شيري با وجود لق بودن به خودي خود نمي افتد

اما اغلب به اين مسئله به ظاهر بي اهميت توجه اي نميشود حال آنکه بايد بدانيد دندانهاي شيري که براي هميشه در دهان گربه شما جا خوش ميکنند شايد حتي باعث مرگ گربه شما شوند!

چيزي که اتفاق مي افتد اين ست که دندان دائمي در کنار دندان شيري شروع به رشد ميکند،اين دندان فضاي کافي براي رشد ندارد

و به دندان کناري فشار وارد کرده و التهاب و عفونت لثه را موجب ميشود! اگر به عفونت توجهي نشود از طريق گردش خون عفونت به همه بخشهاي بدن راه يافته و گاها در مواقع شديد حيوان را از پاي در مي آورد.

مورد خفيفتر بي توجهي به اين وضعيت اين ست که فضاي مابين دندانهاي دائمي و دندانهاي شيري برجاي مانده مملو از جرم و پلاکت شده و چون تعداد دندانها بيش از حد طبيعي در دهان ست،

فاصله بين دندانها بسيار کم شده و در زمان مسواک زدن جرمها از ميان دندانها خارج نميشود و اين در درازمدت باعث فساد دندانها ميشود.
توصییه های برای دندانهای شیری گربه
بسياري از مردم در پايان ? ماهگي گربه هاي خود را براي عقيم کردن به دامپزشکي مي برند و طي يک گزارش از بيمارستان حيوانات مک دونالد!!!!

دامپزشکان در بيشتر مواقع يک يا دو دندان شيري در دهان گربه مشاهده کرده اند که مجبور به خارج کردن آنها هستند.

در مواردي هم تعداد بيشتري دندان شيري و به طبع آن مشکلات بيشتري براي گربه گزارش شده ست.

پس بعد از تکميل واکسيناسيون بچه گربه خود توجه داشته باشيد تا قبل از زمان عقيم کردن هم قطعا نياز به چکاب دامپزشک براي بررسي وضعيت دندانهاي شيري در پايان ? ماهگي دارد.

اين ويزيت ها را سرسري نگيريد!

هرگز با خمير دندانهائي که براي انسانها طراحي شده دندان گربه خود را مسواک نکنيد.(فقط از مسواک و خمير دندان مخصوص پت استفاده کنيد)