بچه گربه ها به آساني براي استفاده از ظرف خاك آموزش ميبينند. گربه مادر معمولا آنها را آموزش ميدهد، اما اگر شما خود ميخواهيد اين كار را انجام دهيد در اينجا نحوه*ي آموزش آورده شده است:

نحوه ي آموزش:

1- اگر شما گربه هاي ديگري داريد، براي بچه گربه ظرف خاك جديدي بخريد. براي شروع از انواع كوچكتر ظرف خاك استفاده كنيد كه بچه گربه به راحتي بتواند روي آن بپرد.

2- ظرف خاك را با خاك خوبِ غير معطر به عمق 3 يا 4 اينچ پر كنيد.

3- ظرف خاك را در محلي مخصوص و آرام،  دور از ظرف غذايش در محلي كه به راحتي در دسترس اوست قرار دهيد.

4- بلافاصله پس از اينكه بچه گربه غذا خورد، او را بلند كرده و به آرامي روي ظرف خاك قرارش دهيد. با انگشت خود كمي ظرف خاك را خراش دهيد بنابراين او ميتواند به مرور منظور شما را از اين كار متوجه شود.

5- اگر او خود اين كار را كرد بسيار زياد تشويقش كنيد و در غير اين صورت، از نزديك مراقب او باشيد چون شايد اين نشانه*اي باشد براي اينكه او ميخواهد جاي ديگري برود (براي دستشويي كردن).

6- به محض اينكه ديديد او قوز كرده، او را برداريد و به آرامي بر روي ظرف خاكش قرار دهيد. هرگز او را تنبيه يا سرزنش نكنيد، اين كار فقط باعث ايجاد خاطره ي ناخوشايندي از ظرف خاك در ذهنش ميشود.

7- هر بار كه او از ظرف خاكش استفاده ميكند، او را بسيار زياد تشويق كنيد. با اين كار از او ميخواهيد كه با لذت از ظرف خاكش استفاده كند.

8- چند بار در روز ظرف را بوسيله ي بيلچه يا خاك انداز تميز كنيد و خاكش را عوض كنيد و آن را حداقل 2 بار در هفته بشوييد.
نحوه استفاده ظرف خاك به بچه گربه
نكات:

1- قانون كلي اين است كه براي هر گربه، يك ظرف خاك لازم است به علاوه ي يك ظرف خاك اضافي. بنابراين، دو گربه= سه ظرف خاك.

2- گربه تان را در طول شب دور از ظرف خاكش در اتاق خوابتان كه درِ آن را قفل كرده ايد نگه نداريد. گربه نمي تواند تمام شب صبر كند.

3- هنگامي كه شما محل خوبي براي قرار دادن ظرف خاك پيدا كرديد، آن را تغيير ندهيد. تغييرات جزئي اغلب ميتواند باعث شود كه گربه آموزش قبلي خود را فراموش كند.