روش گرفتن نبض گربه

اکثر گربه ها در حالت استراحت داراي 110 تا 140 نبض در دقيقه مي باشند. شما مي توانيد نبض گربه را با قرار دادن دستتان در کشاله ران گربه احساس کنيد و تعداد آن را بشماريد.

نبض بايد قوي و منظم باشد.براي يافتن نبض، دستتان را در طول ران حرکت دهيد، جايي که پا به بدن متصل مي شود شما قادر به احساس نبض خواهيد بود.

تنفس مصنوعي

چنانچه گربه بيهوش نيست يا اينکه نواحي پشت و اندامهاي آن آسيب نديده اند، بهترين کار اين هست که عمل تنفس مصنوعي را با تاب دادن گربه آغاز کنيد.

اين کار باعث تميز شدن مجاري هوايي از مخاط و مايعات مي گردد. اگر اين کار امکان پذير نيست، مکن ايت به اين نتيجه برسيد که انجام عمل تنفس مصنوعي از راه قفسه سينه راحت تر است.

اگر گربه بيهوش است يا اينکه شما حدس مي زنيد قفسه سينه اسيب ديده است، روش تنفسي دهان به دهان بهتر است. در هر دو روش گربه را حين انجام کار به حالت افقي بخوابانيد.

روش خارجي ( انجام تنفس مصنوعي از راه قفسه سينه )

کف هر دو دستتنان را روي قفسه سينه و دنده ها قرار دهيد و آن را محکم به سمت پايين فشار دهيد تا مواد از ريه ها خارج شود. مراقب باشد فشار بيش از حد نباشد،

زيرا ممکن است باعث شکستگي دنده ها شود. فشار را تقليل دهيد تا ريه ها منبسط شوند. هر پنج ثانيه يک بار اين عمل را تکرار کنيد.
آموزش گرفتن نبض گربه
روش دهان به دهان

مجاري هوايي را از لحاظ تميز بودن بررسي کنيد. سپس لبهايتان را نزديک به سوراخ بيني گربه قرار دهيد. و به مدت سه ثانيه در آن بدميد. به مدت دو ثانيه عمل را متوقف کنيد سپس دوباره عمل را تکرار کنيد.