گربه ها مانند تمامي پستانداران، از هنگام کودکي عاشق بازي و سرگرمي هستند و اين خصيصه را حتي بعد از رشد کامل هم حفظ مي کنند.

بازي، يکي فعاليت آموزشي پيچيده است که باعث ميشود بچه گربه ها رفتار اجتماعي را فرا گيرند و به آنها کمک ميکند تا مهارت هاي فيزيکي و هوشي خود را بالا ببرند.

همچنين بازي، به عنوان يک سرگرمي براي گربه ها محسوب ميشود که باعث ميشود در سنين بالا هم شيفته ي اين کار باشند.

شما ميتوانيد ساعت ها از تماشاي بازي گربه ي خود لذت ببريد.

بازي گربه 3 نوع مختلف دارد که عبارت اند از :

بازي گروهي:

اين نوع بازي به بچه گربه ها تعامل با ديگر بچه گربه ها، گربه ها ،مادرشان، ديگر حيوانات خانگي و شما را آموزش ميدهد.

در طول اين نوع بازي، گربه ها دنياي اطراف خود را ميشناسند و جايگاه خود را در آن مشخص ميکنند.

همچنين بر اساس ميزان بازيگوشي اشان خصيصه هاي شخصيتي خودشان را ارتقاء مي بخشند.

همگام با بزرگ شدن بچه گربه، اين بازي گروهي با ديگر بچه گربه ها جاي خود را به بازي با شما و يا ديگر حيوانات بزرگ داخل خانه ميدهد.

بازي با اجسام:

کنجکاوي، لمس کردن و پرتاب کردن اجسام کوچک کارهايي است که باعث ميشود بچه گربه ، شکار کردن را فرا گيرد.در طول چنين بازي هايي، او ياد ميگيرد چگونه در شرايط خاصي که ممکن است برايش پيش آيد خود را نجات دهد.

گاهي مشاهده ميکنيد که او روي اسباب بازي اش ميرود و يک ضربه ي ناگهاني و محکم به آن ميزند و آن را – درست مانند زماني که شيري شکار خود را به دندان گرفته و حمل ميکند- به اطراف خانه مي برد.

بازي پرتحرک:

يک گربه فعال، موجودي بي پرواست که از پريدن از هر مکاني واهمه اي ندارد.اين نوع بازي به بچه گربه کمک ميکند تا طول بدني خود را بلندتر کند و هماهنگي و انعطاف پذيري اجزاي بدنش افزايش پيدا کند.

همچنين اين نوع بازي باعث حفظ تناسب اندام گربه ميشود و گربه را از بي حوصلگي نجات ميدهد.
آشنایی با انواع بازی کردن گربه ها
زندگي اي سراسر بازي

در طول 4 هفته ي اول زندگي، يک توپ کوچک زنگوله دار و يا هر وسيله ي ديگري تاثيري روي بچه گربه ندارد.در اين زمان اون خوابيدن و خوردن شير مادرش را به هر کار ديگري ترجيح ميدهد.

ولي بعد از 4 هفتگي، تا هر زماني از زندگي اون ميتوانيد هر زماني که خواستيد با او بازي کنيد و مطمئن باشيد که گربه شما ازين کار استقبال خواهد کرد، فقط فواصل بازي با بچه گربه ها بايد زياد باشد تا خسته نشوند.

اسباب بازي براي گربه ها

بازي کردن با گربه ، ارتباط او را باشما بسيار عمق تر و دوستانه تر ميکند. گربه ها عاشق اين هستند که براي بازي با آنها زمان کافي را اختصاص دهيد و حتي به وسيله حرکت دادن انگشتتان او را سرگرم کنيد.

در اين خصوص از خريد اسباب بازي براي اون دريغ نکنيد و فراموش نکنيد بزرگترين لذتي که صاحبان گربه تجربه ميکنند، هنگام تماشاي بازي آنهاست.

کليد همه اين بازي ها، خيال پردازي گربه شماست

تصورات يک گربه نامحدود است، گاهي خودش صدايي توليد کرده و به دنبال آن صدا ميرود، دنبال سايه ي خود روي ديوار ميکند و خيلي موارد مشابه ديگر.

بازي دنياي حيوانات فاقد هر نوع قانوني و صرفا به منظور تفريح و شادماني صورت ميگيرد، هرچند که بسياري از اين حالات بازي داراي معاني فوق العاده عميقي هستند که به گربه درس هاي زندگي اش را مي آموزند.

اگر گربه تان را دوست داريد شما هم ميتوانيد با وسايلي هر چند ساده موجب بازي و شادماني او شويد. حرکت انگشتانتان، انداختن نور روي ديوار و اين قبيل کارها.