صداي گربه:

نوعي از ميو ميو کردن وجود دارد به اين معني که: من چيزي مي خواهم اين صدا معمولا دقيق تر ، بلند تر و صداي رساتري از ميو ميو کردن هاي معمول دارد.

بيشتر گربه هاي ماهر در زمان غذا خوردن و يا هنگام ورود به جائيکه درب بسته دارد از اين صدا استفاده مي کنند. بلندترين صداي گربه مي تواند اين معنا را داشته باشد که من از تو متنفرم. اين به طور ميانگين بين صداي خر خر کردن و جيغ کشيدن است

. معمولا اين صدا براي گربه هاي ديگر فرستاده مي شود و شبيه صداي صوت است . شما به محض شنيدن آن را تشخيص مي دهيد. عجيب ترين صدا که شما از يک گربه مي توانيد بشنويد، همان صداي خرخر و خرناس کشيدن است.

اين صداها شامل ( آه آيا شما هستيد؟ ) ( از ديدن شما خوشحالم ) است. گربه ها اين صداها را فقط براي دوستان صميمي و خيلي نزديک در مي آورند.

حالا ديگه تصميم گيري در مورد اينکه گربه موجود دوست داشتني هست يا نه با خودتونه. ولي فکر مي کنم داشتن يه گربه سفيد پشمالوي تميز دوست داشتنيه، نه؟

دم گربه:

اگر شما بتوانيد بفهميد که دم گربه چه مي گويد مي توانيد بفهميد که در سر گربه چي مي گذرد. اگر دم گربه بالا برود به معناي اين است که گربه مي خواهد از خود دفاع کند يا نشانگر غرور است.
همه چیز در مورد صدا و دم گربه
گربه هايي که با چنين دمهايي راه مي روند با شکوه به نظر مي رسند، هنگامي که يک گربه مي ترسد دمهايش مانند يک بطري پر کرک به نظر مي رسند و اين دم پر کرک و بزرگ نشانگر مخلوطي از شجاعت کاذب و ترس است.

هيچ وقت سعي نکنيد که چنين گربه اي را در دست بگيريد ضربه هاي آرام دم گربه نشانگر کمي آزردگي است. چنين آزردگي ممکن است نتيجه از خواب پريدن و يا آزردگي ديگري باشد.

تعدادي از گربه ها مي خواهند کنار شما باشند که الزاما به اين معني نيست که شما آنها را نوازش کنيد.

به حرکت آرام دم بي توجهي نکنيد، گربه ها به وسيله آن مي خواهند به شما حرکت سريع دم يک علامت بازي و موافقت با شماست، گربه اي که خود را به شما مي مالد نشانگر شادي و خوشحالي از آمدن شما به خانه است.

گاهي اوقات دم گربه سريع حرکت مي کند، او هنگامي اين حرکت راانجام مي دهد که يک پرنده را از ميان پنجره ببيند و يا قصد پريدن به سمت اسباب بازي داشته باشد.

آنچه به نظر مي رسد آن است که هرچه سريعتر دمش را حرکت دهد نشانگر آغاز حالت تهاجم بيشتري است.