براي تمامي دارندگان گربه اعم از اينكه گربه تان باردار باشد و يا اينكه بچه گربه ي خيلي كوچكي را براي نگهداري آورده باشيد، دانستن برخي از اصول اساسي در مورد مراقبت و تغذيه گربه هاي نوزاد مفيد است.

يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه صاحبان گربه مرتكب ميشوند دادن آب به بچه گربه ي نوزاد است.

در طول چند هفته ي اول بچه گربه بايد با شير رشد كند. بهتر است گربه مادر بچه گربه ها را با شير خودش تغذيه كند.

با اين حال، اگر مادر بچه گربه ها در دسترس نيست يا شير او براي سير شدن بچه ها به اندازه ي كافي نيست، در اين صورت، ممكن است مداخله كردن لازم باشد.

چرا بچه گربه ها نياز به شير دارند؟

بچه گربه هاي تازه متولد شده به دلايل مختلف احتياج به شير دارند. وقتي كه بچه گربه به دنيا مي آيد شيري كه از مادرش تغذيه ميكند حاوي مقدار زيادي پادتن مادري آنتي بادياست كه بدن بچه گربه هنوز قادر به توليد آن نيست.

اين پادتن مادري (آنتي بادي) از بچه گربه در مقابل طيف گسترده اي از انواع بيماريها محافظت ميكنند.

بچه گربه هايي كه شير آغوزمادرشان را نمي نوشند، بسيار بيشتر در خطر ابتلا به انواع بيماريهايي هستند كه بر روي گربه هاي جوان تاثير گذار است.

شير گربه مادر مقدار چربي بالايي دارد. در طي هفته هاي اول زندگي بچه گربه ، بدن او احتياج به مقدار زيادي مواد مغذي به منظور تقويت و آماده كردن او براي رشد سريع دارد.

آب براي تامين مواد مغذي ضروري براي بدن بچه گربه ناكافي است.
آب دادن به جاي شير به بچه گربه نوزاد
بعد از چند هفته، گربه ي مادر شروع به قطع شير دادن به بچه گربه هايش ميكند و با اين كار آنها را تشويق به خوردن غذاهاي ديگر ميكند.

در اين مرحله، معمولا حدود 6 تا 8 هفتگي قرار دادن آب در اختيار بچه گربه بي خطر است.

در طول چند هفته اول زندگي، گربه مادر به بچه ها چيزهايي مي آموزد. در ميان اينها چگونه مراقبت كردن از خود است.

وقتيكه گربه ي مادر نشان ميدهد كه زمان غذا خوردن بچه گربه است، او نه تنها غذاي بچه ها را فراهم ميكند بلكه به گربه هاي جوان غذا خوردن به طور منظم را مي آموزد و به گسترش برنامه زماني كمك ميكند.

چگونه به بچه گربه شير بدهيم

اگر گربه مادر در دسترس نيست يا مقدار شير براي تغذيه ناكافي است، ممكن است شما مجبور باشيد كه به بچه گربه هايتان كمك كنيد.

آنها را با شير گاو تغذيه نكنيد، به اين دليل كه حاوي مواد مغذي مخصوص و مناسب بچه گربه ها نيست. در عوض به پت شاپ برويد و شيرهاي فرمول بندي شده ي مخصوص نگهداري بچه گربه را پيدا كنيد.

KMR و Just Born دو برند معروف و رايج هستند. در صورت نبود اينها، همچنين شما ميتوانيد به بچه گربه تان شير بز بدهيد.

براي دادن شير به بچه گربه شبيه روشي كه به طور طبيعي از يك بچه پرستاري ميكنيد عمل كنيد.

يك بطري شير(بچه) با يك پستانك كوچك خريداري كنيد و بطري شير را با فرمول يا با درجه حرارت بدن با شير پر كنيد. شير هرگز سرد نباشد.

مطمئن شويد كه بچه گربه، خود به اندازه ي كافي گرم است در غير اين صورت بچه گربه شير نمي نوشد. بچه گربه را در آغوش بگيريد و او را در موقعيت روي 4 پا قرار دهيد.

بطري را بالاي سر او بگيريد و به آرامي پستانك بطري را در دهانش قرار دهيد. او بايد خود به خود شروع به نوشيدن كند و زماني كه به اندازه ي كافي شير نوشيد توقف كند.