نکاتی مهم برای تغذیه اسب ها

2017-01-07T18:02:48+04:30

هنگام تنظیم یک جیره جدید همیشه برنامه تغذیه را با علوفه اغاز کنید و سپس در صورت نیاز کنسانتره را به تدریج اضافه کنید: اسب های بدون فعالیت و یا با فعالیت کم تنها نیازمند به علوفه غنی و با کیفیت بالا در جیره خود هستند و نیاز به کنسانتره ندارند مگر اینکه علوفه فاقد [...]

نکاتی مهم برای تغذیه اسب ها2017-01-07T18:02:48+04:30

آشنایی با رفتار شناسی اسب

2017-01-07T17:08:04+04:30

طبیعت اسب برای چریدن در چراگاه و مرتع های بزرگ همراه با ویژگی هایی جهت نجات و فرار از خطر عجین شده است. بنابراین انسان جهت امنیت بیشتر و نشان دادن عکس العمل های ایمن تر نیازمند شناخت رفتار طبیعی اسب است. در گام اول ما نیازمندیم بدانیم که اسب در طبیعت به عنوان یک [...]

آشنایی با رفتار شناسی اسب2017-01-07T17:08:04+04:30

مطالعه و تشخیص علل کاهش وزن در اسب ها

2016-08-30T16:48:25+04:30

مساله کاهش وزن در اسب از مواردی است که دست اندر کاران امور اسب پی در پی با ان مواجه می شوند زیرا بیش از یک صد سبب گوناگون برای کاهش وزن در اسب ها و کره ها وجود دارد که ممکن است بخاطر سپردن تمامی علل تشخیص های اختراقی در حین معاینه اسب مبتلا [...]

مطالعه و تشخیص علل کاهش وزن در اسب ها2016-08-30T16:48:25+04:30

مسموميت هاي ناشي از استروژن هاي گیاهی در اسب

2015-12-12T09:48:24+04:30

مديكاگوساتيوا : يونجه تري فوليوم پارتنس : شبدر قرمز تري فوليوم ساب ترن : شبدر ساب ترانان هايپراستروژنيسم در اثر مواد غذايي و علوفه ( از جمله شبدر و يونجه) در گاو و گوسفند و خوك گزارش شده اند.انواعي از گليكوزيدها در اين علوفه با گيرنده هاي استروژن تداخل مي نمايند. استروژن هايي كه به [...]

مسموميت هاي ناشي از استروژن هاي گیاهی در اسب2015-12-12T09:48:24+04:30
Go to Top