دي سيكلومين Dicyclomine

2017-04-25T15:04:04+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Dicyclomine گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی تولید دارو داروسازی عماد درمان پارس داروسازی کاسپین تامین داروسازی امین داروسازی خوارزمی              موارد مصرف دي سيكلومين به صورت كمكي در ناراحتي هاي دستگاه [...]

دي سيكلومين Dicyclomine2017-04-25T15:04:04+04:30

پروپانتلين Propantheline

2017-04-25T15:01:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Propantheline گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مینو                موارد مصرف پروپانتلين به عنوان داروي كمكي در درمان زخم هاي گوارشي و اختلالات گوارشي ناشي از اسپاسم عضلات صاف معدي-روده اي مصرف مي [...]

پروپانتلين Propantheline2017-04-25T15:01:32+04:30

بلادونا پی بی Belladonna pb

2017-04-25T14:59:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Belladonna pb گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی شهر دارو              موارد مصرف اين دارو به صورت كمكي درمان درمان زخم معده، سندرم روده تحريك پذير و درمان كمكي در آنتروكوليت باكتريايي [...]

بلادونا پی بی Belladonna pb2017-04-25T14:59:44+04:30

هیوسین Hyoscine

2017-04-25T14:57:20+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Hyoscine گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی تولید دارو داروسازی راموفارمین داروسازی مهر دارو داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی رها داروسازی کاسپین تامین داروسازی تهران شیمی داروسازی رازک داروسازی شفا            موارد مصرف [...]

هیوسین Hyoscine2017-04-25T14:57:20+04:30

آتروپین Atropine

2017-04-25T14:55:57+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Atropine گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی البرز دارو داروسازی مرکز تحقیقات و توسعه شهید میثمی داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف آترو پین در درمان اسپاس پیلور،اسپاسم مجرای گوارشی ،همراه با [...]

آتروپین Atropine2017-04-25T14:55:57+04:30
Go to Top