دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide

2017-05-11T19:45:06+04:30

اطلاعات دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide گروه دارویی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی کاسپین تامین              موارد [...]

دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide2017-05-11T19:45:06+04:30

دارو سوكسينيل كولين Succinylcholine Chloride

2017-05-11T19:42:04+04:30

اطلاعات دارو سوكسينيل كولين Succinylcholine Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سوكسينيل كولين Succinylcholine Chloride گروه دارویی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BIOLOGICI داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر داروسازی کاسپین تامین          موارد مصرف [...]

دارو سوكسينيل كولين Succinylcholine Chloride2017-05-11T19:42:04+04:30

دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate

2017-05-11T19:39:52+04:30

اطلاعات دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate گروه دارویی: Neuromuscular Blockers داروهای مسدود کننده عصب- عضله     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK HOSPIRA داروسازی البرز دارو داروسازی کاسپین تامین HAMELN داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون [...]

دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate2017-05-11T19:39:52+04:30
Go to Top