مجموعه کتاب های جراحی و بیهوشی دامپزشکی

2017-08-05T04:09:26+04:30

مجموعه کتاب های جراحی و بیهوشی دامپزشکی مجموعه کتاب های جراحی و بیهوشی دامپزشکی دارای هفت بخش از معتبرترین کتاب های جراحی دامپزشکی به زبان اصلی می باشد. مجموعه کتاب های جراحی و بیهوشی دامپزشکی دارای بخش ها شامل بیهوشی، جراحی اسب، جراحی دام کوچک، جراحی دام بزرگ، جراحی حیوانات اگزوتیک، جراحی حیوانات مزرعه و [...]

مجموعه کتاب های جراحی و بیهوشی دامپزشکی2017-08-05T04:09:26+04:30

آبسه در گربه

2015-12-12T09:46:42+04:30

ابسه های زیر جلدی معمول ترین عفونت های باکتریایی پوست گربه ها هستند به علت این که ابسه ها معمولا در اثر گاز گرفتن و خراش دادن و چنگ زدن گربه ها حاصل می شوند ، معمول ترین ارگانیسم یافت شده در آنها ، میکروفلور مقیم بوده و بی هوازی ها غالبیت نشان می دهند. [...]

آبسه در گربه2015-12-12T09:46:42+04:30
Go to Top