عقیم کردن خرگوش

2015-12-12T09:14:18+00:00

در این پست دلایل عقیم کردن خرگوش ، فواید ان و روش جراحی توضیح داده شده است.