کتاب Guide to the Dissection of the Dog, 8th Edition

2017-12-17T17:52:48+04:30

نویسنده : Howard E. Evans, Alexander de Lahunta Guide-to-the-Dissection-of-the-Dog-8th-Edition نگاهی نزدیک به آناتومی سگ با تنها راهنمای کامل سگ دریافت کنید. با استفاده از توصیف های دقیق و بیش از 300 رنگ آمیزی آناتومیک رنگی با کیفیت بالا، راهنمای کالبد شکافی سگ، نسخه هشتم، شما را از طریقه چگونگی انجام روش دقیق  کالبدشکافی [...]