توضیحات

همواره آزمایش­ها برای تشخیص و تعیین میزان پیشرفت مراحل درمان به کمک دامپزشکان آمده است.انجام آزمایش به تشخیص بهتر وشناخت کامل­تر نسبت به بیماری حیوان کمک می­کند و هرچه از دستگاه­های پیشرفته­تر و کامل­تری استفاده شود به نتیجه بهتری هم دست پیدا می­شود.

در کلینک دامپزشکان سبز کرج تمامی آزمایش­ها بطور تمام اتوماتیک بوسیله بهترین و پیشرفته­ترین دستگاه­ها در سطح کشور انجام می­ پزیرد و حتی در مواقع لازم برای دستیابی به نتایج کامل­تر از آزمایش­های دستی نیز کمک گرفته می­شود تا بتوان به نتیجه بدست آمده اعتماد کرد.

در کلینک دامپزشکان سبز کرج آزمایش ها به بخش های زیر تقسیم می شوند:

آزمایشگاه هماتولوژی: برای بررسی فاکتور های مختلف خونی جهت شمارش سلول های خونی، تشخیص انواع کم خونی ها و بیماری های عفونی.

آزمایشگاه بیوشیمی: جهت بررسی فاکتور های سرمی با هدف تشخیص چگونگی فعالیت ارگان های بدن مانند کبد وکلیه و سنجش فاکتور هایی چون گلوکز، تری گلیسیرید، اسید اوریک و ......

آزمایشگاه پاتولوژی: برای بررسی نمونه های گرفته شده از حیوان جهت تشخیص آسیب های ایجاد شده به دنبال ابتلا به بیماری های مختلف.

آزمایشگاه سرولوژی و هورمون: جهت بررسی وضعیت ایمنی و مصونیت حیوان نسبت به بیماری های خاص از جمله هاری و تعیین میزان هورمون های مهم در بدن.

آزمایشگاه میکروبیولوژی: شامل بخش های قارچ شناسی،باکتری شناسی و انگل شناسی است.جهت تشخیص بیماری های قارچی و انواع مختلف بیماری های میکروبی.

همچنین آزمایشگاه کلینک دامپزشکان سبز کرج آزمایش تیتر هاری مورد تایید اتحادیه اروپا را نیز انجام می ­دهد و آماده پاسخگویی می­باشد.

تعیین وقت آنلاین برای بخش آزمایشگاه

به راحتی در بخش آزمایشگاه وقت رزرو کنید و با مراجعه در زمان مقرر به درمانگاه دامپزشکان سبز زمان انتظار خود را به حداقل برسانید.

رزرو وقت آنلاین