دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound

2017-05-27T19:03:46+00:00

اطلاعات دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound در جدول زیر آمده است.     نام علمی دارو (ژنریک): دارو دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound گروه دارویی: Antihistamines آنتی هیستامین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی بهسا داروسازی خوارزمی داروسازی شهر دارو داروسازی البرز دارو داروسازی [...]