فوروزمايد Furosemide

2017-04-29T10:55:59+00:00

   نام علمی دارو (ژنریک): Furosemide گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی مهر دارو داروسازی کاسپین تامین داروسازی کیمیدارو داروسازی البرز دارو                موارد مصرف فوروزمايد در درمان خيز (همراه با نارسايي احتقاني قلب، سيروز [...]