دارو لووتيروكسين سدیم Levothyroxine Sodium

2017-05-26T23:30:25+00:00

اطلاعات دارو لووتيروكسين سدیم Levothyroxine Sodium در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو لووتيروكسين سدیم Levothyroxine Sodium گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs داروهای تیروئید و ضد تیروئید     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL MERCK KGaA داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون          [...]