علائم و درمان تب یا هایپرترمی در سگ

2015-12-12T09:48:54+04:30

تب دارای دو عامل تب زاهای خارجی و تب زا های داخلی می باشد: تب زا های خارجی تب در اثر عوامل عفونی یا محصولات ان ها ، کمپلکس ایمنی ، نکروز یا التهاب بافتی و چندین عوامل فارماکولوژیک شروع می شود . عملکرد ان ها به این ترتیب است که باعث می گردند تب [...]