انواع گربه های مو بلند ایرانی

2017-02-09T03:43:55+04:30

گربه موبلند سیاه ایرانی مشخصات : رنگ : از سر تا دم مشکی براق یکدست بدون وجود کوچکترین رنگ دیگر. پوشش : موها بلند و نرم و موهای پشت گردن و سر به صورت سیخ و ایستاده. بدن : جمع و جور و گرد با پاهای کوتاه. سر : گرد و پهن، گوشها کوتاه و [...]