همه چیزی در مورد دم گربه

2017-03-09T01:40:06+04:30

برقراری ارتباط در گربه ها مجموع ای پیچیده از زبان اشارات، اصوات و رایحه ها ست که انسان آن هارا درک نمی کند. این سیگنال ها راهنمای تعریف و تقویت موقعیت اجتماعی و برقراری رابطه ی بین گربه و گربه، گربه و انسان و گربه و سگ می باشد. این ارتباط بی صدا می تواند [...]