دارو اورلیستات Orlistat

2017-05-08T17:07:50+04:30

اطلاعات دارو اورلیستات  Orlistat در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اورلیستات Orlistat گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی ایران دارو داروسازی رازک داروسازی ویستا تجارت پارس داروسازی ابوریحان داروسازی [...]