دارو ايپكا Ipecac

2017-05-11T19:32:53+04:30

اطلاعات دارو ايپكا  Ipecac در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ايپكا Ipecac گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف ايپكا [...]