ایداروبیسین Idarubicin

2017-04-26T11:36:03+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Idarubicin گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER                موارد مصرف ایداروبیسین به همراه سایر داروهای ضد لوسمی برای درمان AML در بزرگسالان مصرف می شود.      مکانیسم اثر ایداروبیسین از طریق واکنش با [...]