دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins

2017-05-22T21:09:46+04:30

اطلاعات دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BIOTEST CSL BEHRING KEDRION TALECRIS BIOTHERAPEUTICS [...]