آشنایی با مفهوم HACCP

2017-01-22T12:59:23+04:30

شاید شما نیز این عبارت را بر روی محصولات غذایی دیده باشید ولی با مفهوم آن آشنا نباشید. به نظر می رسد دانستن مفهوم HACCP و نقش آن در سلامت جامعه ضروری است. امروزه مردم نسبت به نوع خریدشان توسط مجامع بهداشتی اطلاعات جدیدی کسب می کنند اینکه بسته های غذایی باید دارای پروانه ساخت، [...]