مزایا لوله‌ معدی در گوساله های نوزاد

2017-08-26T03:51:42+04:30

روش های مختلفی برای خوراندن اغوز به گوساله های نوزاد است که یکی از این روش ها لوله‌های معدی است. در روش استفاده از لوله معدی میزان جذب ایمونوگلوبولین‌ها در مقایسه با استفاده از بطری بسیار افزایش می‌یابد. لوله‌های معدی ابزاری مناسب برای خوراندن آغوز به گوساله‌های نوزاد است. کارگر با انجام چند مرحله ساده [...]