کاربیزول Carbizol,ایمیدوکارب 12%

2016-10-06T10:50:01+04:30

ایمیدوکارب 12% محلول تزریقی دسته داروئي : ضد انگل خونی تركيب : هر میلی لیتر از محلول حاوی 120 میلی گرم ایمیدوکارب به شکل دی پروپیونات می باشد . فارماكولوژي : ایمیدوکارب به شکل دی پروپیونات بوسیله ترکیب شدن با اسید نوکلئیک ( DNA ) در ارگانیسم حساس به دارو , باعث دناتوره شدن آن می شود [...]