دارو ایوهگزول Iohexol

2017-05-08T17:54:27+04:30

اطلاعات دارو ایوهگزول  Iohexol در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایوهگزول Iohexol گروه دارویی: Contrast Media مواد حاجب     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GE HEALTHCARE دارو پخش - کارخانه داروسازی ابوریحان داروسازی شهید قاضی          موارد مصرف ایوهگزول از راه داخل نخاعی [...]