آشنایی با نژاد اسب بارب barb

2017-02-10T05:14:32+04:30

اين نژاد بسيار قديمي مي باشد و از آفريقاي شمالي ريشه مي گيرد. به اين نژاد حدود دو هزار سال پيش در كتاب هاي رومی اشاره شده است. از آن زمان تعداد زيادي بارب به اروپا به خصوص انگلستان برده شد. ريشهٔ بسياري از نژادهاي امروزي از جمله اصيل اسپانيايي به نژاد بسيار قديمي بارب [...]