نحوه رفتار با گربه های باغچه خراب کن

2017-02-27T02:31:23+04:30

گربه ها عاشق لم دادن و آفتاب گرفتن هستند،این خصلت ذاتی گاه برای صاحبان آنها دردسرساز میشود،وقتی که آنها باغچه ای دارند! گربه ها خاک باغچه را شخم میزنند و حمام خاک می گیرند،روی گلها برای تعیین مرز قلمرو خود ادرار می کنند و چنان هنگام بازی سرمست اند که شاخه ها را می شکنند [...]