دلایل کیفیت گوشت طیور

2017-01-25T16:21:34+04:30

همان طور که مي دانيم صفات کيفي صفات ظاهري هستند که معمولاً به وسيله چشم قابل ارزيابي هستند. کيفيت گوشت طيور از طريق طعم، شکل ظاهري و بافت گوشت قابل تشخيص مي باشد. خصوصيات ظاهري گوشت (رنگ) رنگ گوشت طيور به صورت خام يا پخته شده از نظر مصرف کنندگان حائز اهميت مي باشد زيرا [...]