دارو بالانسد سالت Balanced Salt

2017-05-11T19:01:15+04:30

اطلاعات دارو بالانسد سالت  Balanced Salt در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بالانسد سالت Balanced Salt گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی شهید قاضی                موارد مصرف براي شستشوي چشمها درحين اعمال جراحي مختلف [...]