بايوكوكس 120 Bio – Cox, پرمیکس گرانوله سالينومايسين سدیم‌

2016-10-03T10:15:00+04:30

شکل دارویی : پرمیکس گرانوله ترکیب : هر كيلوگرم‌ بايوكوكس‌ حاوي‌ 120 گرم‌ سالينومايسين‌ سدیم مي‌با شد. موارد مصرف ‌: بايوكوكس‌ يك‌ كوكسيديواستات‌يونوفوره‌ منووالان‌ مي‌باشد كه‌ در پيشگيري‌ و كنترل‌‌ كوكسيديوز ناشی از ایمریا تنلا، ایمریا نکاتریکس، ایمریا اسرولینا، ایمریا برونتی، ایمریا ماکسیما و ایمریا میواتی كاملاً مؤثر مي‌باشد. فعاليت‌وسيع‌الطيف‌ بايوكوكس‌ عليه‌ گونه‌هاي‌ مهم‌ ايمريا [...]