بايوويت Bio-Vit, مكمل مخصوص شيروار

2016-10-03T09:55:44+04:30

تركيب : هر كيلوگرم محصول حاوي مواد زير مي باشد :     ويتامين A I.U. 500000 مس 510 میلی گرم ويتامين D3 I.U. 100000 روی 3500 میلی گرم ويتامين E 100 ميلي گرم آهن 4860 میلی گرم ويتامين B1 245 میلی گرم منگنز 4490 میلی گرم نياسين 19860 میلی گرم سديم 17460 میلی گرم [...]