بتافین Betafin, بتائین

2016-10-03T10:11:06+04:30

یک افزودنی طبیعی با چندین مزیت منحصربه فرد بتائین یا تری متیل گلیسین، ماده‌ای طبیعی و محلول در آب بوده که تقریباً در بدن تمامی موجودات زنده ساخته می‌شود، ولی فقط تعداد معدودی از حیوانات مهره دار و گیاهان، این ماده را به مقدار زیاد در بدن خود ذخیره می‌کنند. از جمله گیاهان ذخیره کننده [...]