دارو بتاكاروتن Betacarotene

2017-05-11T20:17:06+04:30

اطلاعات دارو بتاكاروتن Betacarotene در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتاكاروتن Betacarotene گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور شرکت بین المللی سپید طب نیا                موارد [...]