دارو بتانکول Bethanechol

2017-05-15T19:11:05+04:30

اطلاعات دارو بتانکول Bethanechol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتانکول Bethanechol گروه دارویی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GLENWOOD WOCKHARDT              موارد مصرف بتانکول برای رفع احتباس ادراری غیر انسدادی متعاقب اعمال جراحی و برای [...]