فارماهگزین Pharmahexin,برم هگزین + منتول

2016-10-04T11:32:31+04:30

دسته دارويي: موکولیتیک (خلط آور و موکولیتیک)     ترکیب : هرلیتر محلول خوراکی فارماهگزین®حاوی :   10gr Bromhexin 1000ml Excipient qs.to موارد مصرف: فارماهگزین® به عنوان خلط آور و موکولیتیک می باشد، که باعث افزایش ترشحات برونش ها و کاهش ویسکوزیته آنها با توجه به ترکیب قدرتمند منتول و برم هگزین می گردد، همچنین [...]