دارو بریمونیدین Brimonidine

2017-05-27T18:31:32+04:30

اطلاعات دارو بریمونیدین Brimonidine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بریمونیدین Brimonidine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX BAUSCH & LOMB دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو [...]