روش های انتقال جنین در گاو

2017-01-26T18:01:22+04:30

عمل انتقال جنين ۱ (ET) براي اولين بار حدود ۵۵ سال پيش با موفقيت بر روي گاو ها انجام گرفت . عمل انتقال جنين صرفاً بر روي گاوهاي ماده صورت مي گيرد. گاو ماده اي كه از او جنين جمع آوري مي شود به عنوان دهنده ي جنين و در اصطلاح donor مي گويند . [...]