دارو بنزوئيل پراكسيد Benzoyl Peroxide

2017-05-11T19:25:52+04:30

اطلاعات دارو بنزوئيل پراكسيد  Benzoyl Peroxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بنزوئيل پراكسيد Benzoyl Peroxide گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PANNOC STIEFEL              موارد مصرف بنزوئيل پراكسيد [...]