آشنایی با بهداشت دندان جوندگان

2017-03-11T20:41:34+04:30

بهداشت دندان در جوندگان از اهمیت خاصی برخوردار است .این اهمیت زمانی ارزش میابد که بدانید اصل کلمه Rodent(جونده) معادل Rodere(ساییده شدن دندان در لاتین)میباشد. همانطور که میدانید جوندگانی که امروزه در کشورمان بیشتر نگهداری میکنیم شامل همستر-موش-جربیل و خوکچه هندی میباشند.البته عده ای خرگوش را هم جزو این دسته میدانند . برای بررسی شرایط [...]